[Suspicious Gankers] PVP Guild Recruitment NL/ENG.

 • [Suspicious Gankers] PVP Guild Recruitment NL/ENG.

  Dutch Recruitment List. (English version down below.)


  Welkom bij de recruitment pagina van Target Murders


  Wie zijn wij?
  Wij zijn een Nederlands en Engels talige guild. Wij PvPen/Gatheren alleen maar.


  Wat is ons doel?
  Ons doel is de grootste en beste PvP Guild only te worden, Dus geen territory's geen GvG's, Alleen maar PvP , Ganking ,
  Onze naam proberen groot te maken en dat iedereen weet wie wij zijn en wat wij kunnen doen.


  Hoe gaan we dit bereiken?
  • Recruitment: We blijven actief Nederlandstalige/Engelstalig spelers recruiten. En proberen mensen te zoeken die PvP ervaring kunnen bieden.
  • Events: Voor iedereen Proberen we zoveel mogelijk events te plannen, Red/Black Dungeons , Escorts , Blackzone Group PvP, Gathering enz.
  • Gathering: De bedoeling is dat we natuurlijk als main doel de grootste worden in PvP, Maar daarnaast proberen te gatheren, Het is een gunst voor je eigen denk hierbij aan geld maken, craften (voor de guild).


  Eisen & regels.
  • Casual en hardcore spelers zijn allemaal welkom.
  • Indien geïnteresseerd in PvP of Gatheren.
  • Respecteer elkaar.
  • Team Player , Probeer met elkaar te spelen. Het is leuk en groeit de guild sneller.
  • Geen misbruik maken van mensen. Als we er achter komen dat je profiteert van spelers zonder zelf anderen te helpen zullen we je waarschuwen en indien het niet verbeterd je er uit gooien.


  Geïnteresseerd in joinen?

  Neem contact op met de volgende namen ingame.

  - Daqz (Guild Master)
  - Lastwarzone (The Right Hand)
  - Firion (Warmaster)

  Als geen van deze spelers reageren probeer dan onze discord.

  discord.gg/ft7Z2Kw  English Recruitment List.

  Welcome to the recruitment page of Target Murders

  Who are we?
  We are Target Murders a Dutch and English speaking guild. We PvPen / Gather only.

  What is our goal?Our goal is to become the largest and best PvP Guild only, so no territories no GvGs, only PvP, Ganking,Our name is trying to make it big and everyone knows who we are and what we can do.

  How are we going to achieve this?
  We need to play like a team. Thats albion all about, Trying to make the guild bigger with good practice people, training people,
  If we have good practice its easyier to kill someone.

  *Recruitment: We continue to actively recruit Dutch-English / English players. And try to find people who can offer PvP experience.

  Events: For Everyone We try to plan as many events as possible, Red / Black Dungeons, Escorts, Blackzone Group PvP, Gathering, etc.Gathering: The aim is that, of course, we will become the main goal in PvP, but, of course, try to gather it. It is a favor for your own thinking of making money, craft (for the guild).

  Requirements & Rules.
  Casual and hardcore players are all welcome.
  If interested in PvP or Gatheren.
  Respect each other.
  Team Player, Try to play with each other. It's fun and the guild grows faster.Do not misuse people. If we find out that you are benefiting from players without helping others, we will warn you and if it does not improve you throw it out.


  Wanna join?
  Please contact the following names.Of- Daqz (Guild Master)- Last Warzone (The Right Hand)- Firion (Warmaster)OfIf none of these players react, try our discord.

  https://discord.gg/ft7Z2Kw

  The post was edited 5 times, last by Daqz ().