Ukrainian community need to have own chat!

  • High5 wrote:

   When I wrote in Ukrainian language in the Russian chat in the game, the moderator sent me a warning.
   Before the war, Russian moderators didn't care about any Ukrainian language in chat.
   The most they did was turn a blind eye to the insults of the Ukrainians.This post will resonate. I'm sure of it. I don't like this kind of deprivation.
   The Ukrainian community is much larger than you think.

   I require to add a Ukrainian channel and Ukrainian moderators to manage this channel!

   Коли я писав українською мовою в російському чаті в грі, модератор надіслав мені попередження.
   До війни російські модератори не дбали про українську мову в чаті. Найбільше, що вони зробили, це закрили очі на образи українців. Цей пост матиме резонанс. Я в цьому впевнений. Мені не до вподоби такого роду відношення. Українська спільнота набагато більша, ніж ви думаєте.

   Я вимагаю додати український канал і українських модераторів для керування цим каналом!   Дорога адміністрації, скоріше за все ви знаєте що зараз коїться у світі, і які відносини між Україною і Росією, які ж то люди не були але ворожнеча з обох сторін, вам думаю не потрібні постійні проблеми з чатом, був такий момент, проблеми з клавіатурою помилково набрано одну літеру не російську, так я отримав бан на 6 годин не справедливо якось,і при цьому мені чат особливо потрібно хоч я новачок багато чого дізнаюсь у досвідчених гравців які багато мені в чому допомогли, але при такому казусі я німого не міг зробити і вдіяти писати немає чого, коли люди просто так і не помогли бо думають що я ігнорю чи мене немає на місці. Саме ті дії які відбуваються за межами цієї гри, торкається психічного і духовного стану, і це впливає на те що відбувається в просторах цієї гри, це і є в ваших інтересах змінити щось, чи краще просто клацати одну кнопку бан і робити час довше, а тоді після цього як грати? Як повідомляти якусь інформацію чи щось інше??? Чат є частиною цієї гри, чому через російських людей не можна користуватися цим? Чи ви може ущільнюєте українських людей, націю, їх права? Українці не повинні спілкуватися російською мовою!!! Російським адміністрації і людям не повинно бути прав на ущільнення українських людей, нації, самого права, і всього іншого що стосується українського народу. Російська громада повинна бути окрема від української.

   Dear administration, most likely you know what is happening in the world now, and what kind of relations between Ukraine and Russia, what kind of people there were, but enmity on both sides, I think you do not need constant problems with the chat, there was such a moment, problems with the keyboard I typed one non-Russian letter by mistake, so I got banned for 6 hours, which is not fair somehow, and at the same time I especially need chat, although I am a beginner, I learn a lot from experienced players who helped me in many ways, but in such an incident I could not do anything and there is no point in writing, when people simply did not help because they think that I am ignoring or that I am not there. It is those actions that take place outside of this game that affect the mental and spiritual state, and this affects what happens in the spaces of this game, it is in your interests to change something, or is it better to just click one ban button and make the time longer, and then how to play after that? How to report some information or something else??? Chat is part of this game, why can't you use it because of Russian people? Are you consolidating the Ukrainian people, the nation, and their rights? Ukrainians should not communicate in Russian!!! The Russian administration and people should not have the right to suppress the Ukrainian people, the nation, the law itself, and everything else that concerns the Ukrainian people. The Russian community should be separate from the Ukrainian one.
  • Dandi12 wrote:

   High5 wrote:

   When I wrote in Ukrainian language in the Russian chat in the game, the moderator sent me a warning.
   Before the war, Russian moderators didn't care about any Ukrainian language in chat.
   The most they did was turn a blind eye to the insults of the Ukrainians.This post will resonate. I'm sure of it. I don't like this kind of deprivation.
   The Ukrainian community is much larger than you think.

   I require to add a Ukrainian channel and Ukrainian moderators to manage this channel!

   Коли я писав українською мовою в російському чаті в грі, модератор надіслав мені попередження.
   До війни російські модератори не дбали про українську мову в чаті. Найбільше, що вони зробили, це закрили очі на образи українців. Цей пост матиме резонанс. Я в цьому впевнений. Мені не до вподоби такого роду відношення. Українська спільнота набагато більша, ніж ви думаєте.

   Я вимагаю додати український канал і українських модераторів для керування цим каналом!   Дорога адміністрації, скоріше за все ви знаєте що зараз коїться у світі, і які відносини між Україною і Росією, які ж то люди не були але ворожнеча з обох сторін, вам думаю не потрібні постійні проблеми з чатом, був такий момент, проблеми з клавіатурою помилково набрано одну літеру не російську, так я отримав бан на 6 годин не справедливо якось,і при цьому мені чат особливо потрібно хоч я новачок багато чого дізнаюсь у досвідчених гравців які багато мені в чому допомогли, але при такому казусі я німого не міг зробити і вдіяти писати немає чого, коли люди просто так і не помогли бо думають що я ігнорю чи мене немає на місці. Саме ті дії які відбуваються за межами цієї гри, торкається психічного і духовного стану, і це впливає на те що відбувається в просторах цієї гри, це і є в ваших інтересах змінити щось, чи краще просто клацати одну кнопку бан і робити час довше, а тоді після цього як грати? Як повідомляти якусь інформацію чи щось інше??? Чат є частиною цієї гри, чому через російських людей не можна користуватися цим? Чи ви може ущільнюєте українських людей, націю, їх права? Українці не повинні спілкуватися російською мовою!!! Російським адміністрації і людям не повинно бути прав на ущільнення українських людей, нації, самого права, і всього іншого що стосується українського народу. Російська громада повинна бути окрема від української.
   Dear administration, most likely you know what is happening in the world now, and what kind of relations between Ukraine and Russia, what kind of people there were, but enmity on both sides, I think you do not need constant problems with the chat, there was such a moment, problems with the keyboard I typed one non-Russian letter by mistake, so I got banned for 6 hours, which is not fair somehow, and at the same time I especially need chat, although I am a beginner, I learn a lot from experienced players who helped me in many ways, but in such an incident I could not do anything and there is no point in writing, when people simply did not help because they think that I am ignoring or that I am not there. It is those actions that take place outside of this game that affect the mental and spiritual state, and this affects what happens in the spaces of this game, it is in your interests to change something, or is it better to just click one ban button and make the time longer, and then how to play after that? How to report some information or something else??? Chat is part of this game, why can't you use it because of Russian people? Are you consolidating the Ukrainian people, the nation, and their rights? Ukrainians should not communicate in Russian!!! The Russian administration and people should not have the right to suppress the Ukrainian people, the nation, the law itself, and everything else that concerns the Ukrainian people. The Russian community should be separate from the Ukrainian one.
   Не цінують вони нашу спільноту... А так все дуже вірно і влучно сказано.
   UA