Problem z wejściem przez portalówki na czarne strefy oraz w ścieżki avalońskie