ayuda con error 30005

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • ayuda con error 30005

   Buenas gente, necesito que alguien me ayude con esto, no se por que me sale error, ayer jugue lo mas bien a la noche y esta tarde me sale este error.

   Verifique la integridad de los archivos en Steam pero no soluciono nada, alguien sabe que mas puedo hacer?


   Desde ya muchas gracias

   GameID: 203 (32bit)
   Windows Version: 10.0 (Build 19041)
   Error Code: 30005
   Process Exit Code: 0h
   UUID: fa9ee212-413f-b4c0-bd03-331de23ba68a
   Process list:
   albion-online.exe
   amdfendrsr.exe
   amdow.exe
   amdrsserv.exe
   amdrssrcext.exe
   applicationframehost.exe
   appvshnotify.exe
   atieclxx.exe
   atiesrxx.exe
   audiodg.exe
   aueplauncher.exe
   auepmaster.exe
   auepuf.exe
   brave.exe
   cortana.exe
   csrss.exe
   ctfmon.exe
   dashost.exe
   dataexchangehost.exe
   discord.exe
   dllhost.exe
   dwm.exe
   eeventmanager.exe
   explorer.exe
   fontdrvhost.exe
   freemakeutilsservice.exe
   googlecrashhandler.exe
   googlecrashhandler64.exe
   honeygain.exe
   hxoutlook.exe
   hxtsr.exe
   launch_albion_online.exe
   lightshot.exe
   lockapp.exe
   lsass.exe
   memory compression
   memuservice.exe
   microsoft.photos.exe
   mousocoreworker.exe
   msmpeng.exe
   nissrv.exe
   officeclicktorun.exe
   pnkbstra.exe
   psiservice_2.exe
   radeonsoftware.exe
   registry
   runtimebroker.exe
   searchapp.exe
   searchindexer.exe
   securityhealthservice.exe
   services.exe
   settingsynchost.exe
   sgrmbroker.exe
   shellexperiencehost.exe
   sihost.exe
   smss.exe
   spoolsv.exe
   startmenuexperiencehost.exe
   steam.exe
   steamservice.exe
   steamwebhelper.exe
   svchost.exe
   taskhostw.exe
   textinputhost.exe
   untapped.gg companion.exe
   wininit.exe
   winlogon.exe
   winstore.app.exe
   wmiprvse.exe
   wscript.exe
   wudfhost.exe
   yourphone.exe