Migracja graczy i przedmiotów przy aktualizacji Queen