Search Results

Search results 1-1 of 1.

  • Easy Anti-Cheat

    Deaddu - - Beginner's Questions

    Post

    Sau khi xem trailer gameplay của Albion, mình cảm thấy nó khá phù hợp với mình nên đã tải về và trải nghiệm, khá thú vị, hôm sau đăng nhập thì bị Anti-cheat đuổi ra ngoài, mình thử đăng nhập lại. nhưng kết quả vẫn vậy. Có cách nào để ngăn lỗi này hiển thị không? Sau khi tìm hiểu, tôi biết rằng chống gian lận sẽ có tác dụng khi người chơi gian lận nhưng một người mới chơi như tôi không biết chơi thì làm sao tôi có thể gian lận được? Và tôi cũng ghét gian lận.